ปก

อำลาครูกุนตี ภูพานเพชรและต้อนรับครูวรารัตน์ พูลเพิ่ม

ปก

Christmas Day and Happy New Years.

ปก

การแสดงปาฐกถาธรรมตามโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

IMG_9132

กีฬาสีภายใน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร “วังจำปีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

23755429_1277074625732473_1773926670860749526_n

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

 

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

15

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
- ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
- การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- คำคม ม.1-ม.3
- กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
- การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- ประติมากรรม ม.1-ม.3
- ลูกเสือ ม.4-ม.6
- A Math ม.4-ม.6

Read more »