ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคี […]

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียน […]

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคี […]

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคี […]

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

 

ครูจีน เยี่ยมสามัคคีพิทย์

ครูจากประเทศจีน หวังซุนซิน โดยการแนะนำของครูกุนตี ภูพานเพชร มาให้ความรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน ก่อนกลับประเทศ ได้แนะนำเทคนิคต่างๆ ทั้งให้นักเรียนได้ลองฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึก

Read more »

ศน.เข้าตรวจเยี่ยม และแนะแนวทาง

ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ และ ศน.อุทุมพร ตุ่ยชัย ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม รร.สามัคคีพิทยาคาร และแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »

ทำบุญปีใหม่ 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ทำบุญวันปีใหม่ 2557 โดยการตักบาตร ไหว้พระ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

Read more »

วังจำปีเกมส์ 2556

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 มีการแข่งขันขบวนพาเรด กองเชียร์ กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง ฯลฯ

Read more »

วันคริสมาส

กิจกรรมวันคริสมาส 25 ธันวาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมร้องเพลงคริสมาส และประกวดเต้น Cover dance จาก นักเรียน

Read more »

วงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนกีฬาต้านยาเสพติด รร.น้ำโสมพิทยาคม

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำวงดุริยางค์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในต่อต้านยาเสพติด to be number one ณ รร.น้ำโสมพิทยาคม เมื่อวันที่  20 ธ.ค. 2556

Read more »

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ท่าน จีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์, ท่าน สมเดช พิมลนอก, ท่าน ชรัณ ไชยพรม
ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

Read more »

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »