วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่อ […]

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ […]

วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นำเสนอผลงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายถนอม  ไพ […]

 

บุญกฐิน ประจำปี 2556

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  ร่วมกันทำบุญถอดกฐิน ในวันที่ 2 พ.ย. 2556 ณ วัดป่าสามัคคี

Read more »

ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

Read more »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2556

Read more »

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
– ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
– การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
– การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
– คำคม ม.1-ม.3
– กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
– การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
– ประติมากรรม ม.1-ม.3
– ลูกเสือ ม.4-ม.6
– A Math ม.4-ม.6

Read more »