ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคี […]

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียน […]

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคี […]

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคี […]

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

 

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมกับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561

IMG_3529 IMG_3539 IMG_3543 IMG_3551 IMG_3553 IMG_3584 IMG_3585 IMG_3590 IMG_3627 IMG_3637 IMG_3678 IMG_3745 IMG_3748 IMG_E3547 IMG_E3693

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

IMG_3465 IMG_3466 IMG_3467 IMG_3470 IMG_3477 IMG_3481 IMG_3483 IMG_3484 IMG_3491 IMG_E3493 IMG_E3494 IMG_E3495 IMG_E3498

พิธีมอบประกาศนียบัตร 2560

IMG_3095 IMG_3103 IMG_3137 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153 IMG_3155 IMG_3158 IMG_3159 IMG_3160 IMG_3162 IMG_3165 IMG_3169 IMG_3190 IMG_3195 IMG_3202 IMG_3212 IMG_3217 IMG_3241 IMG_3046 IMG_3047 IMG_3053 IMG_3060 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3066 IMG_3252 IMG_3256

วันมาฆบูชา นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน

28378417_2064441757168550_7813525751809966080_n 28378796_2064387217174004_474516005566021632_n 28512125_562796574098680_1686525726_n 28512462_761072517423973_772069893_n 28512549_562796550765349_1095911285_n 28512597_761072550757303_787510197_n 28512675_2125300331037601_692373653_n 28534235_2125300324370935_1947919281_n 28534377_761071717424053_1457617295_n 28534607_761071764090715_981552562_n 28535104_385528375243717_1351965883_n 28535543_761071780757380_310402981_n 28535581_562843600760644_54162446_n 28536278_761071797424045_655299348_n

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

IMG_2031 IMG_2034 IMG_2035 IMG_2053 IMG_2089 IMG_2091 IMG_2099 IMG_2101 IMG_2104 IMG_2109 IMG_2165 IMG_2190 IMG_2203 IMG_2209 IMG_2245 IMG_2260 IMG_2273 IMG_2293 IMG_2296 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2313 IMG_2316 IMG_2366 IMG_2368 IMG_2377 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2382

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหลาลัย ปี 2561 ระดับชั้น ม.5 และชั้น ม.6

IMG_1311 IMG_1313 IMG_1314 IMG_1334 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338

กิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการ

IMG_0692 IMG_0696 IMG_0701 IMG_0705 IMG_0710 IMG_0712 IMG_0717 IMG_0719 IMG_0740 IMG_0748 IMG_0776 IMG_0791 IMG_079526230732_1805964416095166_7175325403469766503_n 26239583_1805964619428479_7365154435585992896_n 26730734_1805964502761824_3470630634388070594_n 26731221_1805964439428497_5918746431091287046_n 26733481_1805964582761816_522611857717642577_n 26733929_1805964436095164_271981911124240161_n 26733988_1805964576095150_4735478251091084221_n 26804757_1805964566095151_1464150433699775797_n 26804859_1805964812761793_6348523956326438347_n 26804894_1805964289428512_4013753969122858174_n

อำลาครูกุนตี ภูพานเพชรและต้อนรับครูวรารัตน์ พูลเพิ่ม

IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0048 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0069 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0083 IMG_0086

Christmas Day and Happy New Years.

Read more »

การแสดงปาฐกถาธรรมตามโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

IMG_0023 IMG_0022 IMG_0020 IMG_0017 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0016 Read more »