ปก

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหลาลัย ปี 2561 ระดับชั้น ม.5 และชั้น ม.6

IMG_0779

กิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการ

ปก

อำลาครูกุนตี ภูพานเพชรและต้อนรับครูวรารัตน์ พูลเพิ่ม

ปก

Christmas Day and Happy New Years.

ปก

การแสดงปาฐกถาธรรมตามโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

 

พิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่

สุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more »

“โรงเรียนสุจริต”

19489641_1841522876166898_1967644333_n

Read more »

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารพานักเรียนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 Read more »

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

19021396_1830855910566928_1595777889_n

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ร่วมโครงการตำบลสามัคคีควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปี60 Read more »

การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 EDUCATION

aaaa

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 โดยครูณัฐพร ตองอ่อน  Read more »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

aa

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เราชาวสามัคคีช่วยกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ
Read more »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร การวัดและประเมินผล

21 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

หน้าเว็บ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2559  Read more »

ค่ายลูกเสือรร.สามัคคีพิทยาคาร

DSCF3776

23-24 ก.พ. 2560 ค่ายลูกเสือสามัคคีพิทยาคาร Read more »