วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่อ […]

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ […]

วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นำเสนอผลงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายถนอม  ไพ […]

 

วันต่อต้านยาเสพติดและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

Read more »

พิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more »

“โรงเรียนสุจริต”

Read more »

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารพานักเรียนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 Read more »

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ร่วมโครงการตำบลสามัคคีควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปี60 Read more »

การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 EDUCATION

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 โดยครูณัฐพร ตองอ่อน  Read more »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เราชาวสามัคคีช่วยกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ
Read more »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร การวัดและประเมินผล

21 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2559  Read more »