ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคี […]

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียน […]

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคี […]

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคี […]

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read more »

ต้อนรับ รองฯ รมย์

9 พฤศจิกายน 2558 ตอนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร นายรมย์ อนันตโสภณ

Read more »

นักเรียนร่วมงานบวงสรวงอนุเสาวรีย์

 

นางรำ ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์ ประชาธิปไตย ณ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
Read more »

ร่วมงานวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยพร้อมเพรียงกัน

Read more »

ลายมืองามตามแบบไทย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ลายมืองามตามแบบไทย โดย ครูแดง บ้านศิลป์ไทย ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Read more »

ประกาศ ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ102ทับ27

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ 1 42 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม20

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »

ผ่าน สมศ.รอบ 3

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) แก่ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 Read more »

Thailand ICT Youth 2014

นักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 2 คน เข้าร่วมค่าย Thailand ICT Youth 2014 ที่โรงแรมการ์เด้นแลนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม