ปก

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหลาลัย ปี 2561 ระดับชั้น ม.5 และชั้น ม.6

IMG_0779

กิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการ

ปก

อำลาครูกุนตี ภูพานเพชรและต้อนรับครูวรารัตน์ พูลเพิ่ม

ปก

Christmas Day and Happy New Years.

ปก

การแสดงปาฐกถาธรรมตามโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

 

วันสุนทรภู่

DSCF7204

Read more »

โรงโม่หิน มอบทุน เพื่อซื้อรถรับส่ง

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนจาก โรงโม่หินศิลาวัฒน์  3 หมื่นบาท และโรงโม่หินบริษัท 5 ดาวสยามจำกัด 3 หมื่นบาท

Read more »

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคา

Read more »

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

IMG_9528

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ปัจฉิม ’56

10012489_279335398898604_555365926_n

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

1948193_278901482275329_2125699087_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2557

Read more »

สัปดาห์แนะแนว

1743530_271635766335234_271910089_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

Read more »

เลือกตั้งสภาฯ สามัคคีพิทย์

1891217_271634066335404_2056828867_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และปีนี้ได้ประธานนักเรียนคือ นายราชัน  พากุล

Read more »