กดปุ่ม F11 เพื่อขยายเต็มจอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เกมผู้กล้า ล่าความรู้ (The Hero of Knowledge)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 1/2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สังกัด สพม.20
ผลงานโดย นายสุริยา ชาวดร , นางสาวศศิพร วงษ์แสน , นางสาวเพชรรัตน์ ลุนระวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ม.6/1
ครูที่ปรึกษา นายพงศพล คำโสภา , นายณัฐพร ตองอ่อน